پر امتیازترین محصولات

هیچ محصولی یافت نشد.

پروژه 6040 حرف آخر یا به عبارتی برنامه مطالعاتی 100 روزه است که دانش آموزان با استفاده از این پکیج و مجموعه 6040 می توانند تمامی دروس کنکوری را در صد روز مطالعه و خود را برای کنکور آماده کنند. (60 روز مطالعه و 40 روز تست)

مدت زمان پروژه ۶۰۴۰ حرف آخر نظام جدید 360 ساعت و ۶۰۴۰ حرف آخر نظام قدیم 300 ساعت می باشد که هر دانش آموزی در هر سطی که باید قادر خواهد بود در 100 روز تمام دروس کنکوری را یاد بگیرد. (6 ساعت مطالعه و یادگیری برای هر روز)

در ادامه می توانید لیست محصولات پروژه 6040 موسسه حرف آخر را مشاهده و در صورت نیاز خریداری کنید.